Сім громад Луганщини вже мають свої бренди

Сім громад Луганщини вже мають свої бренди

Першою власний бренд продемонструвала для широкого загалу Кремiнська об’єднана територiальна громада. Далi новi бренди було створено для Маркiвської, Бiлокуракинської та Троїцької ОТГ. Цей процес триває, й на сьогоднi вiзуалiзацiю власних можливостей i перспектив отримали ще декiлька громад областi

В межах пiлотного проєкту, що реалiзується Програмою ООН iз вiдновлення та розбудови миру – UNRPP, протягом 2020-2021 рр. 13 громад Луганщини поступово отримають власнi бренди, брендбуки, маркетинговi стратегiї та iмiджевi ролики, якi стануть iнструментами промоцiї та позицiонування кожної з територiй. Фiнансову пiдтримку проєкту забезпечує Європейський Союз. На обласному рiвнi партнером проєкту виступає Департамент мiжнародної технiчної допомоги, iнновацiйного розвитку та зовнiшнiх зносин Луганської
облдержадмiнiстрацiї. Проєкт реалiзує компанiя «Brandville», вiдома як фахiвець з покращення вiзуального iмiджу українських сiл, мiст та об’єднаних громад, за плечима якої вже понад 20 створених брендiв.

– На практицi робота над створенням бренду розпочинається з екскурсiї громадою та робочої зустрiчi з представниками рiзних сфер дiяльностi громади, лiдерами думок та небайдужими мешканцями. В процесi створення бренду територiї компанiя «Brandville» проводить аналiтичну та дослiдницьку роботу, виокремлює унiкальнiсть громади. Внаслідок цього створюються декiлька варiантiв вiзуалiзацiї бренду, з яких шляхом голосування обирається один, – розповiдає Валентина Колесник, начальниця управлiння зовнiшнiх зносин, промоцiй та iнновацiйного розвитку Департаменту.

2021 рiк розпочався низкою активностей в питаннях брендобудiвництва. Головними «новинами» поточного року в цiй сферi стало представлення новостворених брендiв Гiрської, Бiловодської та Лозно-Олександрiвської громад. Iншi знаходяться на рiзних етапах створення власних брендiв.

– Свiй бренд вже отримала Бiловодська ОТГ. Декiлька мiсяцiв триває процес створення бренду Сєвєродонецької ОТГ. В Рубiжанськiй, нещодавно вiдбувся воркшоп з розробки бренду, на якому я розповiдала присутнiм як популяризувати бренд, якi основнi промоцiйнi проєкти були реалiзованi в областi, продемонструвала приклади сувенiрної брендованої продукцiї, – зазначає Олена Кiяшко, головна спецiалiстка Департаменту.

За її словами, представники соцiального проєкту студiї «LOGOGO – BRANDVILLE» вже провели робочу зустрiч з представниками Попаснянської громади, обговорили стан територiї на сьогоднi та очiкування на майбутнє, розглянули переваги, особливостi та вiдмiнностi Попаснянщини.

А ось Троїцька ОТГ на сьогоднi вже має не лише бренд та власний брендбук, але й промоцiйно-iнформацiйний ролик про власну громаду, створений фахiвцями компанiї «Brandville», який розповiдає, що Троїцька громада – це неймовiрнi рiвнини, крейдянi гори i привабливi краєвиди. Громада має значнi воднi ресурси, тож планує розвивати рекреацiю та зелений туризм. Вона вiдкрита до iнвестицiй у свердловину мiнеральної води у с. Бабичеве. I мiсцевий бiзнес має велике бажання започаткувати новий напрям для розвитку – переробку сiльськогосподарської продукцiї, адже загальна економiчна спецiалiзацiя громади – рослинництво.

– Сама вiзуалiзацiя брендiв дуже цiкава. I повнiстю вiдображає цiнностi громади, – каже Олена Кiяшко. – Наприклад, бренд Бiловодської ОТГ – це логотип у виглядi кола, що передає цiлiснiсть i досконалiсть. На ньому двi постатi коней, бо саме кiннi заводи є вiзитiвкою громади. Силуети мами i дитинчати, розмiщенi на теплому фонi сходу/заходу сонця, уособлюють стабiльнiсть i єднiсть. В цiлому бренд Бiловодщини уособлює розвиток туристичного потенцiалу, малого та середнього пiдприємництва, культурного життя громади.

Проєкт активно рухається, i зовсiм нещодавно вiдбулися презентацiї ще двох громад – Гiрської та Лозно-Олександрiвської.

– Гiрська громада вирiзняється своєю шахтарською iсторiєю, багата на кориснi копалини, славиться легендами часiв доiндустрiального минулого, часiв козацтва, i у той же час має нетиповий для промислово-гiрничої спецiалiзацiї громади рiвень iнiцiатив. Тож її слоган вiдтепер: «Гiрська громада – активна у 4 змiни!», а бренд – гори, терикони i модний графiтi-стиль, – розповiдає Олена Кiяшко. – 4 змiни i 4 вершини в логотипi символiзують чотири основнi активностi громади – освiту, працю, культуру та рекреацiю.

Лозно-Олександрiвська ОТГ, в свою чергу, має значний сiльськогосподарський потенцiал: розвинене як рослинництво, так i тваринництво. Великi та малi господарства продукують мед, пелети з вiдходiв переробки соняшника та сонячну електроенергiю. Тож i новостворений бренд – ромб з крапкою всерединi.

– Так ще у давнi часи вiдображали засiяне поле, – пояснює Олена Кiяшко. – У погодженому варiантi бренду – ромб розiмкнений, i його двi половини вiдображають одразу кiлька значень: стрiлки, як динамiчнi символи руху, розвитку та прогресу, чи двоє людей, що умовно тримаються за руки, формуючи безпечну громаду.

В цiлому, вже сiм громад мають власнi унiкальнi бренди. З усiма можна детальнiше ознайомитися за посиланням: http://brand.lg.ua/ у вкладинцi «Громади привiтнi».

Але все це – лише початок. Старт складного шляху пiдвищення їх пiзнаваностi, позицiонування та промоцiї територiй.

За матеріалами Луганщина.ua

Схожі статті:

Новини й коментаріАктивісти співпрацюють з бібліотеками у правовій освіті

Новини й коментаріПослуги Он-лайн будинку юстиції допоможуть у визначенні найменування ГО

Діяльність організаціїКонкурс для журналістів-початківців "Змінимо країну разом"